Group BBQ 4/28/12

group pic

Mark & Grace

 

family

Binxun's family & Jianhuai

 

toni

Toni

 

bbq

Levon & Zheng

 

Anne

Anne

 

darren

Darren

 

Logan

Logan

 

corey

Corey with bunny ears